Vengrija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:14
 1. Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos draugiškų santykių ir bendradarbiavimo sutartis
  Treaty on the foundations of friendly relations and cooperation between the Republic of Lithuania and the Republic of Hungary
  Vilnius, 1992.08.08
  Įsigaliojo 1994.06.08
  "V.Ž." - 1994 Nr.59
 2. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės dėl abipusio atsisakymo įvažiavimo vizų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Hungary on the Mutual Abolition of Visa
  Vilnius, 1992.08.08
  Įsigaliojo 1993.01.30
  "V.Ž." - 1994 Nr.68
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Hungary on international transport of passengers and cargo by roads
  Nordvikas, 1993.05.26
  Įsigaliojo 1993.12.16
  "V.Ž." - 1994 Nr.19
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo susitarimas
  Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Hungary
  Nordvikas, 1993.05.26
  Įsigaliojo 1993.11.16
  "V.Ž." - 1994 Nr.19
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta, organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Hungary on cooperation in combating terrorism, illicit drug trafficking, organized crime and other major crimes
  Vilnius, 1997.03.04
  Įsigaliojo 2002.11.20
  "VŽ" - 2002 Nr.104
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse
  Agreement on cultural, scientific and educational cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Hungary
  Budapeštas, 1997.10.07
  Įsigaliojo 1999.06.21
  "V.Ž." - 1999 Nr.82
 7. Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments
  Budapeštas, 1999.05.25
  Įsigaliojo 2003.05.20. Nutraukta nuo 2021-09-04.
  "V.Ž." - 2003 Nr.36
  7.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 8. Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos katastrofų ir didelių avarijų atvejais
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Hungary on Co-operation and Mutual Assistance to be provided in the Event of Catastrophes and Severe Accidents
  Vilnius, 2001.05.04
  Įsigaliojo 2002.01.09
  "V.Ž." - 2001 Nr.88
 9. Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Hungary for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2004-05-12
  Įsigaliojo 2004-12-22
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 151
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas Dėl abipusio atstovavimo tvarkant vizas ir renkant biometrinius duomenis jų diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic ofHungary on the mutual representation by their diplomatic Representations and Consular posts in processing visas and collecting biometric data (lietuvių, anglų ir vengrų k.)
  Vilnius, 2007-11-20.
  Įsigaliojo 2008-04-01.
  Patvirtinta Vyriausybės nutarimu 2008-02-13 d. Nr. 147.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2008m., Nr. 69-2622.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimas dėl Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Hungary on the Stephen Báthory Fund for Cooperation of Hungarian and Lithuanian Youth
  Vilnius, 2012-09-24.
  Įsigalioja 2013-10-03.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb4s 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1479.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m., Nr.2-35.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Hungary on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
  Talinas, 2017-09-08.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. balandžio 19 d. įstatymu Nr. XIII-1105.
  Skelbtas TAR, 2018-05-30, i. k. 2018-08771.