Kuveitas

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2017.10.20 10:52
 1. Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the State Kuwait on the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 2001.06.05
  Įsigaliojo 2003.01.15
  Ratifikuota 2002.11.05 Nr. IX-1178
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 115
  1.1. Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos, pasirašytos 2001 m. birželio 5 d. Vilniuje, papildomas protokolas
  Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Lithuania and the State of Kuwait for the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, signed at Vilnius on 5th June, 2001
  Vašingtonas, 2013-04-18.
  Įsigalioja 2016-04-28.
  Ratifikuotas 2013 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XII-734.
  Skelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-00994.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės sutartis dėl Lietuvos ginkluotųjų pajėgų statuso Kuveito Valstybėje (sudaryta apsikeičiant laiškais)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Kuwait on the Status of Lithuanian Armed Forces in the State of Kuwait (concluded by exchange of letters)
  Vilnius, 2003.04.09, Kuveito miestas, 2003.04.15
  Įsigaliojo 2005.07.14
  Ratifikuota 2003.10.16 Nr. IX-1786
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 43.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Kuwait for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
  Vašingtonas, 2013-04-18
  Įsigaliojo 2017-09-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 27 d. įstatymu Nr. XII-809.
  Skelbta TAR, 2014-04-29, i. k. 2014-04862.