Belgijos-Liuksemburgo ekonominė sąjunga

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2022.11.15 11:13
 1. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Belgijos-Liuksemburgo Ekonominės Sąjungos dėl investicijų abipusio skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Belgo-Luxemburg Economic Union on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
  Briuselis, 1997-10-15.
  Įsigaliojo 1999-09-06.
  Neteko galios 2022-08-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. kovo 23 d. įstatymu Nr. VIII-1098.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 35-1027.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.