Šventasis sostas

Sukurta 2014.01.24
 1. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Holy See concerning the Juridical Aspects of the Relations between the Catholic Church and the State
  Vilnius, 2000-05-05.
  Įsigaliojo 2000-09-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 20 d. įstatymu Nr. VIII-1883.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 67-2022.
 2. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Holy See concerning the Pastoral Care of Catholics Serving in the Army
  Vilnius, 2000-05-05.
  Įsigaliojo 2000-09-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 20 d. įstatymu Nr. VIII-1884
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 67-2023.
 3. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Holy See on Co-operation in Education and Culture
  Vilnius, 2000-05-05.
  Įsigaliojo 2000-09-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 20 d. įstatymu Nr. VIII-1885
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 67-2024.
 4. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Holy See on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education   
  Vilnius, 2012-06-08.
  Įsigaliojo 2012-10-23.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymu Nr. XI-2222.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 118-5945.