Panama

Sukurta 2014.01.24
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panamos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Panama on the Abolition of Visa Requirements
    Panama, 2003-10-24.
    Įsigaliojo 2004-01-21
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26-807.