Indonezija

Sukurta 2016.03.01 / Atnaujinta 2016.11.14 13:59

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Indonesia on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports
Džakarta, 2015-08-27.
Įsigalioja 2016-12-01.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 72.
Skelbtas TAR, 2016-02-17, i. k. 2016-03011.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio ir techninio bendradarbiavimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Indonesia on Economic and Technical Cooperation
Džakarta, 2015-08-27.
Neįsigaliojęs.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 133.
Skelbtas TAR, 2016-02-26, i. k. 2016-03882.