Gernsis

Sukurta 2014.12.16 / Atnaujinta 2014.12.16 10:00

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the States of Guernsey for the Exchange of Information relating to Tax Matters
Londonas, 2013-06-20.
Įsigaliojo 2014-03-08.
Ratifikuotas 2013 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XII-735.
Skelbta 2014-01-31 TAR, i.k. 2014-00809.