Brazilija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2023.06.29 09:44
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Abolition of Visa Requirements (concluded by exchange of Notes)
  2001-11-19, 2002-11-04.
  Įsigaliojo 2009-01-13.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-08-12 nutarimu Nr. 1015.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 119-4497.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in the Field of Culture
  Brazilija, 2008-07-16.
  Įsigaliojo 2010-05-17.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-04-21 nutarimu Nr. 433.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 60-2962.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Memorandum of Understanding on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil
  Niujorkas, 2017-09-20.
  Įsigaliojo 2017-09-20,
  Skelbtas TAR, 2017-11-17, i. k. 2017-18232.

 4. Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartis dėl nuteistųjų asmenų perdavimo
  Treaty on the Transfer of Sentenced Persons between the Republic of Lithuania and the Federative Republic of Brazil
  Niujorkas, 2018-09-26.
  Įsigalioja 2023-07-27.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2019 m. liepos 11 d. įstatymu Nr. XIII-2309.
  Skelbtas TAR, 2019-09-13, i. k. 2019-14567.

 5. Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Federative Republic of Brazil on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  Vilnius, 2022-06-02.
  Neįsigaliojusi.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1920.
  Skelbta TAR, 2023-05-12, i. k. 2023-09010.