Australija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2024.01.24 16:55
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Australijos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Australia on the Promotion and Protection of Investments
  Vilnius, 1998-11-24.
  Įsigaliojo 2002-05-10.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-804.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 45-1714.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Australijos Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos personalo narių išlaikytinių įsidarbinimo
  Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Australia on Employment of the Dependants of Diplomatic and Consular Personnel
  Kanbera, 2022-02-09.
  Įsigaliojo 2022-02-09.
  Skelbta TAR, 2022-07-05, i. k. 2022-14666.