Pilietybė

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2023.03.10 11:12

 

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. visi prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir pranešimai apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikiami tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS adresu www.migracija.lt (per visas naršykles, išskyrus Internet Explorer). Dokumentų originalus reikės pristatyti Migracijos departamentui arba į konsulinę įstaigą (toliau – ambasada), kaip nurodoma žemiau.

Visų reikalingų dokumentų originalų kopijas asmenys turi nuskenuoti ir į „Migris“ įkelti patys savarankiškai. Ambasadoje vizito metu tik sutikrinama, ar nuskenuoti ir į „Migris“ savarankiškai įkelti dokumentai atitinka vizito ambasadoje metu pateiktus originalus. Netvarkingai „Migris“ pateikti prašymai nebus tvirtinami. 

Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir asmenų, teismo pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia jų atstovai.

 1. MIGRIS sistemoje pildant:
 • prašymą dėl vaiko, gim. iki 2011-04-01, Lietuvos Respublikos pilietybės,
 • pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą,
 • prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo,

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išankstinio dokumentų vertinimo nevykdys, todėl galėsite iš karto registruotis priėmimui ambasadoje dėl dokumentų originalų pateikimo. Dokumentų originalus reikia pateikti per 4 mėnesius nuo dokumentų įkėlimo į sistemą dienos.

Vaikai, kurie gimdami įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę įgijo iki 18 metų, išlaiko Lietuvos pilietybę neterminuotai.

Jeigu Jūsų vaikas yra Azerbaidžano pilietis, MIGRIS sistemoje turite pateikti:

 • tėvo arba motinos Lietuvos Respublikos paso kopiją;
 • vaiko azerbaidžanietiško paso kopiją;
 • tėvo arba motinos azerbaidžanietiško paso kopiją, galiojusio vaiko gimimo metu, jei vienas iš tėvų yra Azerbaidžano pilietis.

Vizito konsulinėje įstaigoje metu turėsite pateikti dokumentų originalus.

 1. MIGRIS sistemoje pildant prašymą dėl:
 • Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo,
 • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka,
 • Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo (asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko),
 • leidimo prisiekti Lietuvos Respublikai,
 • teisės atkurti pilietybę pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo,
 • lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo,  

ir nurodžius, kad dokumentų originalus pateiksite konsulinėje įstaigoje, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliks išankstinį dokumentų vertinimą ir per MIGRIS išsiųs Jums pranešimą, kad įkelti dokumentai yra tinkami. Gavę tokį pranešimą galėsite užsiregistruoti vizitui ambasadoje dėl dokumentų originalų pateikimo. Dokumentų originalus reikia pateikti per 4 mėnesius nuo Migracijos departamento pranešimo gavimo dienos.

Vizitui dėl pilietybės dokumentų originalų pateikimo ambasadoje registruokitės šioje nuorodoje: 

https://keliauk.urm.lt/consult-registration

 

Dviguba pilietybė 

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai  (Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 26 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 4. yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;
 11. yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Sprendimas dėl pilietybės 

Atkreipiame dėmesį, kad ambasada neturi galimybių pakomentuoti prašymų svarstymo eigos (dokumentai yra svarstomi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriuje). Procedūra gali užtrukti iki 6 mėnesių ar ilgiau. 

Asmenys, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės, turi grąžinti Lietuvos Respublikos išduotus asmens tapatybės dokumentus (pasą ir/ar asmens tapatybės kortelę) atvykdami asmeniškai į ambasadą arba atsiųsti dokumentus į ambasadą registruotu paštu.  

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (naujausia redakcija nuo 2021 m. sausio 1 d.)

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą rasite:

https://www.migracija.lt/noriu-tapti-lr-pilieciu1

apie dokumentų pateikimą ─ https://www.migracija.lt/duk1

Konsuliniai mokesčiai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/konsulinis-mokestis

Konsulinio mokesčio, pranešant apie įgytą kitos valstybės pilietybę, mokėti nereikia. 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha