Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE IR TURKMĖNISTANUI

Adresas: 23 Izmir prospect, Baku, AZERBAIJAN

plačiau »

Tel. +994 12 5370407; +994 12 537 0408
Faksas +994 12 5392297
El. paštas

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys

Sukurta 2015.06.22

Nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys, pateikę reikalingus kelionės tikslą patvirtinančius dokumentus:

 1. artimi giminaičiai – Lietuvos Respublikos piliečių ir Azerbaidžano Respublikos piliečių, teisėtai gyvenančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;
 2. oficialių delegacijų nariai, įskaitant nuolatinius oficialių delegacijų narius, kurie pagal oficialų Azerbaidžano Respublikai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja tarpvalstybinės organizacijos;
 3. mokiniai, studentai, aukštesnių studijų pakopų studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;
 4. neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;
 5. tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, einantys profesines pareigas;
 6. mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;
 7. asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;
 8. pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kai vykstama mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;
 9. pensininkai;
 10. vaikai iki 12 metų;
 11. žurnalistai ir juos lydintys techniniai darbuotojai, einantys profesines pareigas.

Naujienlaiškio prenumerata