Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE IR TURKMĖNISTANUI

Adresas: 23 Izmir prospect, Baku, AZERBAIJAN

plačiau »

Tel. +994 12 5370407; +994 12 537 0408
Faksas +994 12 5392297
El. paštas

Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2018.05.08 10:48
 • Dokumentai vizoms gauti ambasadoje priimami tik pagal išankstinę elektroninę registraciją jos puslapyje internete. Vaikai iki 12 metų amžiaus, už kuriuos dokumentus pateikia jų tėvai, taip pat turi būti užregistruoti. Europos Sąjungos, Europos ekonominės zonos valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečių šeimos nariai priimami ambasados konsulinio skyriaus darbo laiku be išankstinės registracijos.
 • Dokumentų atsiėmimas ambasadoje vyksta pagal dokumentų pateikimo metu išduotus talonus.
 • Dokumentų nagrinėjimas paprastai trunka iki 10 kalendorinių dienų. Azerbaidžane gyvenančių trečiųjų šalių piliečių dėmesiui, šalių sąrašas, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų turi būti taikomos konsultavimosi procedūros. Jei Jūsų pilietybės šalis yra šiame sąraše, rekomenduotume dėl vizos kreiptis kuo anksčiau, likus mažiausiai 15 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės.
 • Dokumentai taip pat gali būti pateikti per Lietuvos vizų centrą Baku adresu Khojali av. 37, II aukštas. Su vizų centru galite susisiekti telefonu +994 12 404 7656, el. paštu [email protected]. Vizų centro paslaugos yra mokamos.

SVARBU:

Jei nepavyksta užsiregistruoti:

Kai užsiregistravote vizitui, į Jūsų nurodytą elektroninio pašto dėžutę buvo automatiškai išsiųstas laiškas su prašymu patvirtinti paskirtą laiką. Paskirtą laiką patvirtinti turite ne vėliau nei per 30 min. po registracijos.

Jeigu šio laiško nerandate savo el. pašto dėžutėje, rekomenduojame:

 • patikrinti „šlamšto“ (angl. Spam) dėžutę;
 • patikrinti savo el. pašto dėžutę po 10 min. dar kartą;
 • iš naujo užsiregistruoti vizitui. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte savo el. pašto adresą;
 • iš naujo užsiregistruoti vizitui, nurodant kitą el. pašto adresą.

Jei nei vienas iš šių būdų nepadėjo, prašytume informuoti ambasados konsulinį skyrių el. paštu [email protected] arba telefonu (+994 12) 537 0408.

Šengeno vizos

Norėdamas gauti Šengeno vizą Azerbaidžano pilietis turi sumokėti negrąžinamą konsulinį mokestį už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą (Azerbaidžano piliečiams - 35 eurai grynais, tam tikrų kategorijų pareiškėjai nuo mokesčio atleidžiami; Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių, susitarimų su Europos Sąjunga dėl vizų supaprastinimo sąrašą ir informaciją apie jų piliečiams taikomas specifines sąlygas galima rasti čia) ir pateikti:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti Šengeno vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių. Jei nuotraukoje asmuo dėl religinių priežasčių turi dėvėti galvos apdangalą, jis negali dengti veido. Nuotraukos fonas turi būti šviesus, vienspalvis ir tolygus;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą. Išsamus 5-8 punktuose nurodytų dokumentų sąrašas patvirtintas Europos Komisijos 2015 kovo 16 d. įgyvendinimo sprendimu C(215)1585 final
 6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, ir/arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
 7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
 8. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Užsienietis, norintis gauti Šengeno trumpalaikę vizą (C) gali pateikti patvirtintą kvietimą. Kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai.

Norintis daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką užsienietis turi pateikti ir dokumentus, patvirtinančius daugkartinio atvykimo būtinumą.

Užsienietis, kuriam išduota daugkartinio atvykimo viza, gali atvykti ir būti Šengeno zonoje vizos galiojimo laikotarpiu, bet ne daugiau nei 90 dienų per bet kurias 180 dienų. Jeigu dažnai lankotės Šengeno zonoje, rekomenduojame pasinaudoti skaičiuokle.Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių, rusų arba anglų kalba. Taip pat priimami dokumentai azerbaidžaniečių kalba, jei pridėti jų vertimai į lietuvių, rusų arba anglų kalbą.

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos vizų kodeksu, Ambasados konsuliniai pareigūnai turi teisę prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pakviesti pokalbiui ir/ arba paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama.

Priimant dokumentus Šengeno vizai, turi būti nuskanuoti pareiškėjo pirštų antspaudai. Asmenys, jaunesni nei 12 metų amžiaus, neprivalo pateikti pirštų antspaudų. Pirštų antspaudai saugomi Vizų informacinės sistemos duomenų bazėje 5 metus, todėl per šį laikotarpį kreipiantis dėl Šengeno vizos į bet kurios Šengeno erdvės valstybės ambasadą pirštų antspaudų pakartotinai nereikės pateikti.

Jei esate Europos Sąjungos/Europos ekonominės zonos arba Šveicarijos piliečio šeimos narys galite kreiptis dėl vizos išdavimo be konsulinio mokesčio. Turite atitikti šias sąlygas ir pateikti tai paliudijančius dokumentus:

- Esate Europos Sąjungos/Europos ekonominės zonos arba Šveicarijos piliečio šeimos narys (įskaitant sutuoktinį, užregistruotą partnerį, vaiką iki 21 m. arba priklausomą šeimos narį) arba jo/jos sutuoktinių, užregistruotų partnerių; IR

- Šis Europos Sąjungos/Europos ekonominės zonos arba Šveicarijos pilietis gyvena kitoje valstybėje – narėje, kuris nėra pilietis arba nukreipiamas ten gyventi; ARBA Jūs lydite Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos pilietį arba ketinate prisijungti prie jo/jos kelionės.

Prašymas išduoti vizą turi būti pateiktas tos šalies atstovybėje, kurioje ketina gyventi Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos pilietis, o ne tos šalies atstovybėje iš kurios jis ketina išvažiuoti.  

DĖMESIO:

Pagal Vizų kodekso 30 straipsnį, vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti.

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Nacionalinės vizos

Norėdamas gauti daugkartinę nacionalinę vizą užsienietis turi pateikti šiuos pagrindinius dokumentus:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti nacionalinę D vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių. Jei nuotraukoje asmuo dėl religinių priežasčių turi dėvėti galvos apdangalą, jis negali dengti veido. Nuotraukos fonas turi būti šviesus, vienspalvis ir tolygus;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir/arba gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti;
 6. daugkartinio lankymosi Lietuvos Respublikoje būtinumą įrodančius dokumentus, pvz., kviečiančios Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės ar organizacijos prašymą išduoti jam nacionalinę daugkartinę vizą, adresuotą Lietuvos Respublikos ambasadai Azerbaidžano Respublikoje.

Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių, rusų arba anglų kalba. Taip pat priimami dokumentai azerbaidžaniečių kalba, jei pridėti jų vertimai į lietuvių, rusų arba anglų kalbą.

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos vizų kodeksu, Ambasados konsuliniai pareigūnai turi teisę prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pakviesti pokalbiui ir/arba paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama.

Užsienietis, kuris ketina ir toliau (antrus metus) gyventi Lietuvoje privalo ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki turimos nacionalinės daugkartinės (D) vizos galiojimo pabaigos prašymą bei dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pateikti Lietuvos Respublikos teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai pagal gyvenamąją vietą.

Išduotos vizos galiojimo laikotarpiu kviečianti Lietuvos Respublikos įstaiga, įmonė ar organizacija lieka įsipareigojusi prireikus padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Kita svarbi informacija:

Sprendimą atsisakyti išduoti vizą, ją panaikinti arba atšaukti galima apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

Naujienlaiškio prenumerata