Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2020.10.08 13:24
 • Atsinaujino dokumentų vizai gauti priėmimas vizų centre Baku (VFS Global, Demirči plaza, Xocalı prospekti 37). Galima pateikti dokumentus nacionalinei vizai (visų tipų) bei Šengeno vizai (tik Lietuvos Respublikos piliečių ir turinčių leidimus nuolat gyventi Lietuvoje šeimos nariams bei tolimųjų reisų vairuotojams). Išankstinis užsirašymas yra privalomas ir vykdomas telefonu +994 12 404 76 56 / +994 12 404 76 38.

 • Dokumentų nagrinėjimas paprastai trunka iki 10 kalendorinių dienų. Azerbaidžane gyvenančių trečiųjų šalių piliečių dėmesiui, šalių sąrašas, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų turi būti taikomos konsultavimosi procedūros. Jei Jūsų pilietybės šalis yra šiame sąraše, rekomenduotume dėl vizos kreiptis kuo anksčiau, likus mažiausiai 15 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės.
 • Dokumentai taip pat gali būti pateikti per Lietuvos vizų centrą Baku adresu Khojali av. 37, II aukštas. Su vizų centru galite susisiekti telefonu +994 12 404 7656, el. paštu [email protected]. Vizų centro paslaugos yra mokamos.

SVARBU:

Jei nepavyksta užsiregistruoti:

Kai užsiregistravote vizitui, į Jūsų nurodytą elektroninio pašto dėžutę buvo automatiškai išsiųstas laiškas su prašymu patvirtinti paskirtą laiką. Paskirtą laiką patvirtinti turite ne vėliau nei per 30 min. po registracijos.

Jeigu šio laiško nerandate savo el. pašto dėžutėje, rekomenduojame:

 • patikrinti „šlamšto“ (angl. Spam) dėžutę;
 • patikrinti savo el. pašto dėžutę po 10 min. dar kartą;
 • iš naujo užsiregistruoti vizitui. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte savo el. pašto adresą;
 • iš naujo užsiregistruoti vizitui, nurodant kitą el. pašto adresą.

Jei nei vienas iš šių būdų nepadėjo, prašytume informuoti ambasados konsulinį skyrių el. paštu [email protected] arba telefonu (+994 12) 537 0408.

Šengeno vizos

Norėdamas gauti Šengeno vizą Azerbaidžano pilietis turi sumokėti negrąžinamą konsulinį mokestį už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą (Azerbaidžano piliečiams - 35 eurai grynais, tam tikrų kategorijų pareiškėjai nuo mokesčio atleidžiami; Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių, susitarimų su Europos Sąjunga dėl vizų supaprastinimo sąrašą ir informaciją apie jų piliečiams taikomas specifines sąlygas galima rasti čia; ; kitų šalių piliečiams, vyresniems nei 12 metų – 80 eurų, nuo 6 iki 12 metų – 40 eurų) ir pateikti:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti Šengeno vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių. Jei nuotraukoje asmuo dėl religinių priežasčių turi dėvėti galvos apdangalą, jis negali dengti veido. Nuotraukos fonas turi būti šviesus, vienspalvis ir tolygus;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą. Išsamus 5-8 punktuose nurodytų dokumentų sąrašas patvirtintas Europos Komisijos 2019 rugsėjo 30 d. įgyvendinimo sprendimu C(2019) 6865.
 6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, ir/arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
 7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
 8. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Užsienietis, norintis gauti Šengeno trumpalaikę vizą (C) gali pateikti patvirtintą kvietimą. Kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai.

Norintis daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką užsienietis turi pateikti ir dokumentus, patvirtinančius daugkartinio atvykimo būtinumą.

Užsienietis, kuriam išduota daugkartinio atvykimo viza, gali atvykti ir būti Šengeno zonoje vizos galiojimo laikotarpiu, bet ne daugiau nei 90 dienų per bet kurias 180 dienų. Jeigu dažnai lankotės Šengeno zonoje, rekomenduojame pasinaudoti skaičiuokle.Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių, rusų arba anglų kalba. Taip pat priimami dokumentai azerbaidžaniečių kalba, jei pridėti jų vertimai į lietuvių, rusų arba anglų kalbą.

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos vizų kodeksu, Ambasados konsuliniai pareigūnai turi teisę prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pakviesti pokalbiui ir/ arba paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama.

Iš prašymą išduoti vizą pateikusio asmens yra paimti biometriniai duomenys. Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo paimti likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą ir iš naujo jų pateikti nereikia. Tačiau jei prašymo pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per 59 mėnesių laikotarpį, prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti. Reikalavimas pateikti pirštų atspaudus taip pat netaikomas:

 • vaikams iki 12 metų;
 • asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius;
 • valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;
 • monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų tapatybės, vizų tarnyba gali paimti pirštų atspaudus ir per trumpesnį nei 59 mėnesių laikotarpis.

Vizų tarnybų kompetencija, priėmimo tvarka ir pateikiami dokumentai

ES piliečio arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariai

Sprendimai dėl vizų išdavimo ir jų apskundimo tvarka

Išorės paslaugų teikėjas ir jo funkcijos

 

DĖMESIO:

Pagal Vizų kodekso 30 straipsnį, vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti.

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Nacionalinės vizos

Norėdamas gauti daugkartinę nacionalinę vizą užsienietis turi pateikti šiuos pagrindinius dokumentus:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti nacionalinę D vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių. Jei nuotraukoje asmuo dėl religinių priežasčių turi dėvėti galvos apdangalą, jis negali dengti veido. Nuotraukos fonas turi būti šviesus, vienspalvis ir tolygus;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir/arba gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti;
 6. daugkartinio lankymosi Lietuvos Respublikoje būtinumą įrodančius dokumentus, pvz., kviečiančios Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės ar organizacijos prašymą išduoti jam nacionalinę daugkartinę vizą, adresuotą Lietuvos Respublikos ambasadai Azerbaidžano Respublikoje.

Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių, rusų arba anglų kalba. Taip pat priimami dokumentai azerbaidžaniečių kalba, jei pridėti jų vertimai į lietuvių, rusų arba anglų kalbą.

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos vizų kodeksu, Ambasados konsuliniai pareigūnai turi teisę prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pakviesti pokalbiui ir/arba paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama.

Užsienietis, kuris ketina ir toliau (antrus metus) gyventi Lietuvoje privalo ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki turimos nacionalinės daugkartinės (D) vizos galiojimo pabaigos prašymą bei dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pateikti Lietuvos Respublikos teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai pagal gyvenamąją vietą.

Išduotos vizos galiojimo laikotarpiu kviečianti Lietuvos Respublikos įstaiga, įmonė ar organizacija lieka įsipareigojusi prireikus padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Kita svarbi informacija:

Sprendimą atsisakyti išduoti vizą, ją panaikinti arba atšaukti galima apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

Naujienlaiškio prenumerata